FELHÍVÁS

2020. március 15., 11:22

FELHÍVÁS

A Széchenyi István Baptista Középiskola tájékoztatója az új digitális oktatási munkarenddel kapcsolatban. A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

(https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/uj-munkarend-a-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben) 2020. március 16-tól a tanulók az otthonukban maradva, tantermen kívüli digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban; az osztályfőnökök, tanáraik tájékoztatása szerint látják el feladataikat. Ettől a naptól a külső gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő tanulók a gyakorlatot teljesíthetik abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a tanulókat. Ha a külső gyakorlati hely nem fogad tanulót, ezt a tanuló jelezze Kamondi Roland vagy Csizmadia László kollégáknak! Az iskolai tanműhelyi gyakorlat teljesítése nem lehetséges, azt egyelőre felfüggesztjük. A szintvizsgákról hétfőn 10 óráig tájékoztatást adunk! Iskolánkban minden munkanap 8-16 óra között vezetői ügyeletet tartunk. A Kormány a külföldi nyelvtanulási programot felfüggesztette, arra egy évvel később, 2021-ben kerül sor. Külföldre irányuló kirándulás tilos! A jelzett naptól nem fogadhatunk látogatókat, illetve a bérleti szerződéssel rendelkező partnereink sem használhatják az iskolai helyiségeket. A digitális oktatási rend tartalmáról, lehetséges formáiról minden tanulót informálunk. Kérem a diákokat, hogy osztályfőnökük, tanáraik iránymutatása alapján hozzanak létre digitális közösségeket, segítsék egymást tanulmányaik zökkenőmentes folytatásában a közösségi oldalakon keresztül. Az iskola vezetése folyamatosan követi az eseményeket, a vonatkozó jogszabályok változásait és a változásokról, a teendőkről közvetlenül az igazgató vagy az osztályfőnök ad információt, utasítást.

Kérem, hogy ezeket mindig tartsuk be! Az előállt helyzetben a felelősségünk közös, ezért mindenki higgadt magatartással kezelje a felmerülő problémákat.

Szollár Gyula igazgató