Gimnáziumi képzés 

Kódszáma: 0011

 

Elsődleges célunk, hogy felvett tanulóinkat hozzásegítsük képességeikhez igazodó, azokat fejlesztő egyéni tanulási utak kiválasztásához. Ezért a 11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, földrajz, biológia, kémia, illetve idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából és testnevelésből.

 

A gimnáziumi osztályba azok jelentkezését várjuk, akik

 • szeretnének a felsőoktatásban továbbtanulni
 • nincs kiforrott pályaelképzelésük, céljuk
 • szeretnek tanulni.

 

Felvételi

 • Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5., 6., 7., év végi és 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem , idegen nyelv) alapján rangsoroljuk.
 • Az elérhető maximális pontszám: 100.
 • Pontegyenlőség esetén a sajátos nevelési igényű tanulókat előnyben részesítjük.


 

 

Szakgimnáziumi képzéseink

Képzési forma

Szakmai tantárgyak

Végzettség

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek iskolánkban az érettségi után

Épületgépészeti szakgimnázium
  Kódszáma: 0021

Épületgépészeti csővezeték-szerelés, Épületgépészeti alapismeretek, Vízellátás - csatornázás, Gázellátás, Fűtéstechnika, Hűtéstechnika, Légtechnika, Rendszer- és irányítástechnika

Idegen nyelv: angol vagy német 

Érettségi +
Bevontelektródás kézi ívhegesztő és gázhegesztő mellékszakképesítés választható

Épületgépész technikus
(+1 év)

Informatikai szakgimnázium
  Kódszáma: 0022

Programozás, Hálózati gyakorlat, Projektszervezés, Karbantartás-üzemeltetés, Internet-multimédia

Idegen nyelv: angol

Érettségi +
Irodai informatikus mellékszakképesítés választható

Informatikai rendszerüzemeltető
(+1 év)

Vendéglátóipari szakgimnázium
  Kódszáma: 0023

Vendéglátó értékesítés elmélete és gyakorlata, Marketing, Élelmiszer ismeret, Üzleti gazdálkodás, Termelés elmélete
Idegen nyelv: angol vagy német

Érettségi +
Pincér mellékszakképesítés választható

Vendéglátásszervező
(+1 év)

Rendészeti és közszolgálati szakgimnázium

   Kódszáma: 0024

Magánbiztonság és vagyonvédelem, Önvédelem és intézkedés taktika, Ügyviteli ismeretek, Rendészeti szakmai informatika, E-közigazgatás gyakorlata, Ügyfélszolgálati kommunikáció

Idegen nyelv: angol vagy német

Érettségi +

Közszolgálati ügykezelő mellékszakképesítés választható

Köszolgálati ügyintéző

(+1 év)

 

 • A képzési idő 4 év (9-12. évfolyam)
 • A 10.évfolyamon meghozott tanulói döntés alapján a 11. és a 12. évfolyamon vagy a választott mellékszakképesítés szakmai vizsgájára készítünk fel, vagy az ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő, illetve szakmai idegen nyelvi, szakmai informatikai képzést nyújtunk.
 • A 11. évfolyam végén vagy a 12. évfolyam első félévének végén a mellékszakképesítésre való felkészítést választók szakmai vizsgát tesznek.
 • A negyedik év végén: érettségi vizsga.
 • +1 év alatt (13. évfolyam) szakirányú emelt szintű szakképesítés szerezhető
 • Ingyenes felkészítés középfokú nyelvvizsgára, ECDL vizsgára
 •  A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészülés választható valamennyi tantárgyból
 • Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5., 6., 7. osztály év végi, 8. osztály I. félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) alapján rangsoroljuk. Az elérhető max. pontszám: 100. Pontegyenlőség esetén a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat előnyben részesítjük.

 

A szakgimnáziumi osztályokba azok jelentkezését várjuk, akik

 • érdeklődnek a fentebbi szakterületek után
 • az érettségivel együtt egy szakmát is szeretnének megszerezni
 • szakirányban szeretnének a felsőoktatásban továbbtanulni

 

A képzések indításának körülményeiről, a konkrét szakmákról a pályaválasztási tájékoztatóinkon, az igazgatói fogadónapokon vagy más előre egyeztetett időpontban adunk részletes tájékoztatást. 

 

 

Szakközépiskolai szakmai képzéseink

Képzési FormaOKJ szám
Gépészeti szakmacsoport  

   Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
    kódszáma: 0031

 OKJ 34 582 09

   Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
    kódszáma: 0032

OKJ 34 582 05    

   Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
    kódszáma: 0033

OKJ 34 582 12    

   Épület és szerkezetlakatos
    kódszáma: 0051

OKJ 34 582 03    

  Hegesztő
    kódszáma: 0052

 OKJ 34 521 06

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

 

   Cukrász
    kódszáma: 0041

 OKJ 34 811 01

   Pincér
    kódszáma: 0042

 OKJ 34 811 03

   Szakács
    kódszáma: 0043

 OKJ 34 811 04

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

   Eladó
    kódszáma: 0061

OKJ 34 341 01

 

 • A gyakorlati oktatás az első évben iskolai tanműhelyben-, tanboltban-, tanétteremben, tankonyhában folyik, a második és harmadik évben vállalatoknál tanulószerződéses formában történik.
 • Választható idegen nyelvek: angol, német.
 • A szakmai képzésre való felvétel feltétele a szakmai alkalmassági és az egészségügyi követelményeknek való megfelelés. A szakmai alkalmassági vizsgáról és az egészségügyi vizsgálatról a jelentkezők külön értesítést kapnak.
 • Túljelentkezés esetén a szakmai- és egészségügyi alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5., 6., 7. osztály év végi, 8. osztály I. félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) alapján rangsoroljuk.
  Az elérhető maximális pontszám: 100. Pontszám egyenlőség esetén a szakmai- és egészségügyi alkalmassági vizsgán megfelelt sajátos nevelési igényű tanulókat előnyben részesítjük.
 • Korszerűen felszerelt tantermekkel, tanműhellyel, tankonyha-, tanétterem komplexummal, szakértő oktatókkal az egész megyéből várjuk az érdeklődőket.
 • Kollégiumi férőhelyet biztosítunk.
 • Másodévtől segítséget nyújtunk a gyakorlati munkahely kiválasztásában, a tanulószerződés megkötésében.

 

A szakmai alkalmassági vizsga a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető képességek (bemeneti kompetenciák) vizsgálatára terjed ki.
Az alkalmassági vizsga formája: beszélgetés.


A szakmatanulást annak ajánljuk, aki

 • minél hamarabb szakmához akar jutni
 • a rövid távú tervei között még nem számol az érettségivel
 • a választott szakma gyakorlásához szükséges fizikai és személyiségbeli követelményeknek megfelel.

 


Egyéb fontos tudnivalók

 • Iskolánk OM azonosító száma: 037224
 • Jelentkezési határidő: 2019. február 18.
  Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án 12 órakor hozzuk nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján és honlapján.
  A tanulók felvételéről hozott döntésről – a Felvételi Központ által visszaküldött végleges felvételi jegyzék alapján - 2019. április 29-én küldjük ki az értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 

Nyílt napok

 • Igazgatói fogadónap
  • minden szerda 8:00 - 16:00
 • Pályaválasztási tájékoztató
  • 2018. november 14. szerda   15:00
  • 2018. december 12.  szerda   15:00
  • 2019. január 9.      szerda   15:00
 • Nyitott nap - szakterületi bemutatók
  • 2018. december 12. szerda   8:00 - 13:00

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES
tel.: 87/411-287
e-mail: szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu